A virtual teacher who reveals to you the great secrets of Base64

Base64 to Video

Convert Base64 to Video online using a free decoder tool which allows you to decode Base64 as video file and play it directly in the browser. In addition, you will receive some basic information about this video file (duration, resolution, MIME type, extension, size). And, of course, you will have a special link to download the video file to your device. If you are looking for the reverse process, check Video to Base64.


How to convert Base64 to Video

 1. Paste your string in the “Base64” field.
 2. Press the “Decode Base64 to Video” button.
 3. Click on the filename link to download the video file.
Comments (13)

I hope you enjoy this discussion. In any case, I ask you to join it.

 • seeof,
  HI KKKKKKKKKKK
  • seeof,
   "/+Q9iIspuYTdRsm9sKzbzp7ypk0nldZsMWA3FtdOaEkq1bthFWw11k0x8jqmeVwIz0zJySKjXc/r63VcoHsABXI1Z8FFeNZVL3VSrn5K55N6JzLWizMpCdiLamMRoYwlLYAsigZjcG9XBjAe5XJoDldQamyLSUMLKb+kuiuEuaN7M+k0/lOxRj7bMWAMZxXxapOGGGg5ADCQ8RUthKbdTVYiII4zydEMePWw3l16p7veoIcqAUym+rCOQ49YoBXcHwz3W8CwpJK+0v6HrERt4iJ9OzIUgv7kTl63IlKmpYD1IuJgbFuPaDjfpcHsp3eo49o9valtf9jzWGozIq2teBO4JF7csxN5aA/Hiu4ZAnenrcUis3x5Arr1qzDE1b4L56pW6BB9rbTqTGiSjeUIBbQ3HaiyB/bFdPfBY+ckh4GPsEwbwCyYmrSd2jnwhSTImbHZ9beLjcALhBQDO41jNIs9kOma3Kk1U4DGZ7Ts8E6kP+oc6blIUeylW53aj2cmUWDgGhrHlo3V6nMS89Hgey6mVTF5a30Kz/TvEfwsyv7QJjRAt9KJcLf/JNqnw32Khrvm7vGq13EKw06PsxJfV68KqlZMMKTXD2qfGC+JeRUi//b/3pwqYDOpAa0tRLWJE6PUnTq2InqoA3wysAbYIQdWJ7W32eg0JLHWngJ1mJWJKamDai3matdZPBgICk5XL9jymZ1KaPFyZZZ5B9mJQ9PBFgGR+q6UpVfJ/KnsVnvL+/qpbtOoYN/2p2CK+eNIb24iPvDe5r1A7CL9GMfWjHWSMB/ngVB4Sw5IfC2JW4RC0AR7xjz3SG1ghpMOreUT7HZILuhpp6ZckWMxFp4YZfGPz1Xk7ViekAUnFrMQ9U13OicVRg3kL6+wr6WGvM7L6qkQHmJQP/ygqlMMEhCY7MlZJkU6HpiUEszlZ59x/NK2MjinWV4sywQMSNWtiheiKplZzoleK9ptNlKcFh08jVipVg3p2WVQSj55HEMJdycpO11Ug0AzAQM2+rqPLLixjcPQMFRkLegHIFkFzRPA9UP7E0bmC483oFcIyHH70yNZdHicPW9/PvPPWQfsozJp9Q/IdcjaVfOWQHDGLbjjKwQoP5NCWI/gWlaWpjGjM/0fQVEi0VhAuZisRISb1ZDrgVBvJrRb3DFNVAwrYKqAqjnpX2phExW+Mh6nxD+Hi3Jiu6blUOt7GvNAbz2CEl9cGCxgBfD7ESh5cb0mmCH/zDRshzSSkNNTpC7a23wicrj4XpxH3q2i14oxDQvK5sB0hxwKsJxvUNGIbsTFA6wfXpfRsUra9+VWMxpOqtrIA7dzIbJ+l7JLEdxabSO809IiimqpIG5PmR+FA32PkvbD23uKKUN6kGAzAI0vbEW8PNzZ8mF3mUhHxvvRoUckXQaVfoknRu/oJ8ryvRJs4kZeYzEKACgmmyZsGJCDIC/T5G17OrdF2EBkBa7ktSnmRopJeo/I/OivcG9EmAenw7McLddIQ2eQL+21ZK5yNssfbOknYagi0k49S0+lr8jcIS+bJKjHKK/oArwhfx9xwzBQZRn5",
  • Victor,
   Please can you help me play this video
 • sami02,
  Function Base64ToImage(ByVal base64string As String) As Image
  'Setup image and get data stream together
  Dim img As System.Drawing.Image
  Dim MS As System.IO.MemoryStream = New System.IO.MemoryStream
  Dim b64 As String = base64string.Replace(" ", "+")
  Dim b() As Byte
  'Converts the base64 encoded msg to image data
  b = Convert.FromBase64String(b64)
  MS = New System.IO.MemoryStream(b)
  'creates image
  img = System.Drawing.Image.FromStream(MS)
  Return img
  End Function
 • Preston,
  I love this page!
 • TortasMcFly,
  I have this base64, but i dont know why has a lot of "AAA...":

  AAAAGGZ0eXBtcDQyAAAAAGlzb21tcDQyAAAGU21vb3YAAABsbXZoZAAAAADeqGxB3qhsQQAAA+gAAAqAAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAABGdWR0YQAAABhhdXRoAAAAABXHTE1MMjEyVkwALwAAABNzdHZkAAAAABXHb2ZmAC8AAAATdmhkcgAAAAAVx29mZgAvAAAAeW1ldGEAAAAhaGRscgAAAAAAAAAAbWR0YQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAra2V5cwAAAAAAAAABAAAAG21kdGFjb20uYW5kcm9pZC52ZXJzaW9uAAAAJWlsc3QAAAAdAAAAAQAAABVkYXRhAAAAAQAAAAA4LjEuMAAAAvF0cmFrAAAAXHRraGQAAAAH3qhsQd6obEEAAAABAAAAAAAACDYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAtAAAAHgAAAAAAKNbWRpYQAAACBtZGhkAAAAAN6obEHeqGxBAAFfkAAC4woAAAAAAAAALGhkbHIAAAAAAAAAAHZpZGUAAAAAAAAAAAAAAABWaWRlb0hhbmRsZQAAAAI5bWluZgAAABR2bWhkAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAJGRpbmYAAAAcZHJlZgAAAAAAAAABAAAADHVybCAAAAABAAAB+XN0YmwAAACxc3RzZAAAAAAAAAABAAAAoWF2YzEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC0AHgAEgAAABIAAAAAAAAAAEAICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAAY//8AAAAoYXZjQwFCgB7/4QARZ0KAHukBaHtKwYGBgbQoTUABAARozgbiAAAAEHBhc3AAAQAAAAEAAAAAABNjb2xybmNseAAGAAEABgAAAABoc3R0cwAAAAAAAAALAAAAAQAAXRAAAAAHAAAaZgAAAAIAABpdAAAAAgAAGm0AAAACAAAaXgAAAAIAABpsAAAAAgAAGl4AAAACAAAabAAAAAIAABpfAAAAAgAAGmsAAAAEAAAaYAAAABRzdHNzAAAAAAAAAAEAAAABAAAAhHN0c3oAAAAAAAAAAAAAABwAAHLLAABAEAAAVjYAAG6gAACHmgAAuMkAAONLAAEkgwABLGkAAQgbAAECGAABA80AAPv+AADzVAAA+bcAANtwAAEJywABB78AAQzeAAEDCAABBGQAAQRKAAEEqwABA/IAAQcmAAEF/gABBPgAAQQLAAAAKHN0c2MAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAQAAAAAQAAAAIAAAAMAAAAAQAAABhzdGNvAAAAAAAAAAIAAEibAA1JXwAAAi90cmFrAAAAXHRraGQAAAAH3qhsQd6obEEAAAACAAAAAAAACoAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHLbWRpYQAAACBtZGhkAAAAAN6obEHeqGxBAAAfQAAAVAAAAAAAAAAALGhkbHIAAAAAAAAAAHNvdW4AAAAAAAAAAAAAAABTb3VuZEhhbmRsZQAAAAF3bWluZgAAABBzbWhkAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAE7c3RibAAAAFtzdHNkAAAAAAAAAAEAAABLbXA0YQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAgAQAAAAAB9AAAAAAAAnZXNkcwAAAAADGQAAAAQRQBUAAwAAAmFgAAJhYAUCFZAGAQIAAAAgc3R0cwAAAAAAAAACAAAAAQAABAAAAAAUAAAEAAAAAGhzdHN6AAAAAAAAAAAAAAAVAAAGAAAABgAAAAYAAAAGAAAABgAAAAYAAAAGAAAABgAAAAYAAAAGAAAABgAAAAYAAAAGAAAABgAAAAYAAAAGAAAABgAAAAYAAAAGAAAABgAAAAYAAAAANHN0c2MAAAAAAAAAAwAAAAEAAAAKAAAAAQAAAAIAAAAIAAAAAQAAAAMAAAADAAAAAQAAABxzdGNvAAAAAAAAAAMAAAybAA0HXwANN18AAAYoZnJlZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 • allwalls,
  the code i got was

  AAZZAZAZAZAZZAAZAZAZAZAZAZAZZAZAZAZAZAZAZZAZAZAZABBBBBBBBBBFFBBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBBFBFBFBFBFBFBFFBFBFBBBABABABABABABABBBBBAFAFFAFAFAFAFFFAFZFFAZFFAZFZFZFAZFZFAZF
 • yxhao,
  Hello, can I get the relevant source code of Base64 to video? thank you
 • Jesmen,
  How can I get python code to get these detaild of video
 • PREM,
  after decoding the base64 i able to save the video but i could not play that video again
  • PREM,
   you need to close the file after video is write
 • Rudolf,
  "Your browser cannot display the file as “video/mp4”."
  What does it mean and what can I do about it?
 • Ankitmaurya,
  How can i use it offline? without internet
Add new comment

If you have any questions, remarks, need help, or just like this page, please feel free to let me know by leaving a comment using the form bellow.
I will be happy to read every comment and, if necessary, I will do my best to respond as quickly as possible. Of course, spammers are welcome only as readers.